Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Pananakop ng Tsina sa Bajo de Masinloc/Scarborough Shoal (2nd Edition)

Standard

(Simpleng lenggwahe ang ginamit sa artikulong ito para madaling maintindihan ng mayorya ng mga Pilipino.

(DOWNLOADABLE FILE SA ILALIM)


TANONG: KANINO BA ANG BAJO DE MASINLOC/SCARBOROUGH SHOAL?

SAGOT: Sa Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Pilipinas ang may-ari ng Bajo de Masinloc.

TANONG: ANO ANG BATAYAN NG PAGMAMAY-ARI O OWNERSHIP NG PILIPINAS SA BAJO DE MASINLOC?

SAGOT: Panahon pa lamang ng mga Kastila, sakop na ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Noon pa man ay naaabot na ito ng mga mangingisdang Pilipino. Hanggang ngayon (bago magpadala ng malalaking barko ang Tsina) ay napupuntahan iyon ng mga mangingisdang Pilipino. Kapag tiningnan sa mapa, malinaw na mas malapit ang Bajo de Masinloc sa Pilipinas kaysa sa Tsina. Katunayan, sakop ng probinsya ng Zambales ang Bajo de Masinloc. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), malinaw na ang Pilipinas ang nakakasakop sa Bajo de Masinloc.

TANONG: BAKIT INAANGKIN NG TSINA ANG BAJO DE MASINLOC NGAYON?

SAGOT: Dapat bigyang-diin na noong panahon ni Mao Tse Tung, mula noong itatag ang People’s Republic of China noong 1949, hindi naman inangkin ng Tsina ang Bajo de Masinloc. Hindi rin nila ito pinupuntahan noon. Inangkin lang at pinuntahan ng Tsina ang Bajo de Masinloc nang maging lantad na kapitalista na ang sistemang ekonomiko nila sa mga nakaraang taon. Dahil kapitalista na ang Tsina, kailangan nito ng mas maraming petrolyo na magagamit sa pagpapatakbo ng mga industriya. Sa ilalim ng kapitalismo, tubo o profit lang ang iniisip ng mga negosyante at mga nasa gobyerno. Dahil sa kagustuhang lalong magpayaman, sinisimulan na ng Tsina ang pag-angkin sa mga malalapit na pulo o teritoryo na posibleng may petrolyo. Bajo de Masinloc ang pangunahing target ng Tsina dahil alam ng gobyerno nila na mahina ang gobyerno ng Pilipinas at watak-watak din ang mga mamamayang Pilipino di gaya ng mga Vietnamese, Taiwanese at iba pang mga mamamayan sa paligid ng Tsina. Kumbaga, “easy target” ang teritoryo ng Pilipinas.

TANONG: MAY KARAPATAN BA ANG TSINA NA ANGKININ ANG BAJO DE MASINLOC?

SAGOT: Wala. Ngayon lang nila ito inangkin, at inaangkin nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng pwersa (nagpadala na sila ng mga malalaking barko para takutin ang mga Pilipinong mangingisda na dati ay laging nagpupunta roon). Hindi nila pwedeng gamitin ang mga lumang mapa para angkinin ang Bajo de Masinloc dahil mula noong mawasak ang Chinese Empire sa pagsilang ng People’s Republic of China, nagwakas na rin ang validity ng mga lumang mapa na ginawa sa ilalim ng Chinese Empire. Hindi naman inangkin ng mga naunang pinuno ng People’s Republic of China ang Bajo de Masinloc noon. Samantala, mula pa noong panahon ng Kastila hanggang ngayong taon na magpadala ng mga barko ang Tsina sa Bajo de Masinloc, malinaw na inaangkin at pinupuntahan ito ng mga Pilipino. Gayundin, sa ilalim ng UNCLOS, ang Pilipinas talaga ang nakasasakop sa Bajo de Masinloc.

TANONG: KUNG WALANG KARAPATAN ANG TSINA SA BAJO DE MASINLOC, BAKIT SILA NANDOON?

SAGOT: Nandoon ang mga barko ng Tsina dahil malakas na bansa sila. Sa mundong ito, sa mas maraming pagkakataon, nananaig ang malalakas lalo na kapag hindi nagsasama-sama ang mga mahihina laban sa malalakas.

TANONG: MAGKAKAROON BA NG AKTWAL NA GERA?

SAGOT: Malaki ang posibilidad na hindi magkaroon ng totoong gera. Una, alam ng Tsina na kapag nagdeklara ito ng gera, maaalarma ang mga malalapit na bansa at mas malaki ang posibilidad na kumampi ang ibang bansa sa Pilipinas para matapatan ang lakas ng Tsina (dahil alam ng ibang bansa na kapag lumalakas nang lumakas ang Tsina, baka sila naman ang “isunod” nito). Pangalawa, hindi magdedeklara ng gera ang gobyerno ng Pilipinas. Alam ng gobyerno ng Pilipinas na pagpapakamatay o suicide iyon. Ikatlo, walang sapat na lakas ang Estados Unidos upang mang-udyok ng gera sa Timog Silangang Asya/Southeast Asia dahil abalang-abala ito sa Afghanistan, Iran at Syria. Gayundin, abalang-abala ang gobyerno ng Estados Unidos sa pagsugpo sa palakas nang palakas na kilusang anti-kapitalistang tinatawag na Occupy Wallstreet Movement (na naging Occupy All Street Movement na ayon sa ibang aktibista). Bagsak na bagsak ang ekonomya ng Estados Unidos kaya wala ito sa posisyon na mang-udyok ng gera. Tiyak na susulsulan ng Estados Unidos ang Pilipinas na gumastos ng malaki para sa pagbili ng armas at mga segundamano o second-hand na kagamitang pandigma sa mga Amerikano pero hindi gugustuhin ng Estados Unidos na magkaroon ng gera sa kasalukuyan sa Timog-Silangang Asya dahil marami pa itong pinagkakaabalahan sa ibang lugar (lalo na nga sa mismong bansa nila).  Uudyukan ng Estados Unidos ang mga opisyal ng militar sa Pilipinas at sa Tsina na gumastos ng malaki para sa pagbili ng armas at mga kagamitang pandigma dahil ang Estados Unidos ang pinakamalaking eksporter ng armas sa buong mundo.

TANONG: TUTULONG BA ANG ESTADOS UNIDOS SA PILIPINAS SA ISYUNG ITO?

SAGOT: Magpapanggap lang ang Estados Unidos na tumutulong o tutulong pero hindi maasahan ang anumang totoong tulong sa Estados Unidos. Tandaan na ang mayorya ng mga utang ng Amerika ay inutang sa Tsina: kapag bumagsak ang Tsina, bagsak din ang USA at vice-versa. Magkakabit ang interes ng Tsina at Estados Unidos kahit na nga sa mata ng publiko ay nagpapanggap silang magkaaway.

TANONG: PAANO MAIIWASAN ANG GERA?

SAGOT: Kailangang resolbahin ang problema sa paraang diplomatiko. Samakatwid, kailangang ihinto ang anumang aksyong militar. Halimbawa, dapat itigil ang Balikatan exercises sa pagitan ng mga militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Dapat ding itigil ng gobyerno ng Pilipinas ang paghingi ng tulong sa Estados Unidos.

TANONG: ANO ANG DAPAT GAWIN UPANG MAPATUNAYAN NA HINDI TAYO TUTULUNGAN NG ESTADOS UNIDOS?

SAGOT: Dapat hilingin ng gobyerno ng Pilipinas sa United Nations (UN) Security Council na ikondena o tuligsain ang pananakop ng Tsina sa Bajo de Masinloc. Siyempre, tatahimik lang ang Estados Unidos (na miyembro ng UN Security Council). Mabubulgar sa buong mundo na walang pakialam ang Estados Unidos sa kapakanan ng mga Pilipino.

TANONG: PWEDE BANG IBOYCOTT ANG MGA PRODUKTO NG TSINA PARA HINDI NA NILA TAYO APIHIN?

SAGOT: Hindi. Walang silbi ang boycott. Hindi pa natin kayang iboycott ang mga produkto ng Tsina ngayon dahil wala naman tayong mga sariling industriya.

TANONG: PAANO MARERESOLBA ANG PROBLEMA SA PARAANG DIPLOMATIKO?

SAGOT: Kailangang ihapag sa International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ang pananakop ng Tsina sa Bajo de Masinloc. Kahit ayaw pumayag ng Tsina, dapat irehistro ng Pilipinas sa ITLOS ang reklamo tungkol sa pananakop ng Tsina sa Bajo de Masinloc. Kasabay nito, kailangang mag-ingay ang mga Pilipino sa international community. Kailangang “magmakaawa” ang Pilipinas sa iba pang bansa, lalo na sa mga kapwa bansang Third World na suportahan ang Pilipinas at hikayatin ang Tsina na pumayag sa paglutas ng problema sa harap ng ITLOS. Kailangang ulit-ulitin ng Pilipinas ang pagbanggit na ITLOS lang ang legal na forum na pwedeng magdesisyon tungkol sa Bajo de Masinloc. Sa pamamagitan nito, malalantad sa mundo ang kawalan ng paggalang ng Tsina sa UNCLOS at sa mismong United Nations (dahil ayaw nga ng Tsina na makarating sa ITLOS ang problema). Sa bandang huli, makikita ng buong mundo na Pilipinas ang nasa panig ng katwiran/tama.

TANONG: PAANO MAPAPATIBAY ANG POSISYON NG PILIPINAS SA DIPLOMASYA?

SAGOT: Dapat hilingin o “ligawan” ng Pilipinas ang suporta ng mga mauunlad na bansang gaya ng Norway at mga umuunlad na bansang gaya ng Brazil at India laban sa pananakop ng Tsina. Dapat ipaunawa sa mga bansang ito na ang pagsuporta nila sa Pilipinas ay makatutulong upang mapigilan ang sobrang paglakas ng Tsina na maaaring makaapekto sa seguridad ng iba pang bansa. Ang Norway ay madaling hingan ng tulong dahil marami itong pera at ipinapakete ang sarili bilang isang makapangyarihang bansa sa diplomasya. Maganda ang record ng Norway sa pagtulong sa Pilipinas (hanggang ngayon ay tinutulungan nito ang gobyerno ng Pilipinas at ang mga rebeldeng komunista sa pagsasagawa ng peace talks). Samantala, ang Brazil at India (at mga katulad na bansa) ay magiging interesado sa Pilipinas dahil kailangan din nila ng mga karagdagang trading partner para masustain ang paglago ng kanilang ekonomya. Ispesyal ang India dahil tradisyunal na karibal ito ng Tsina sa Asya. Sa “panliligaw” sa mga makapangyarihang bansa, dapat tiyakin ng Pilipinas na hindi malulugi ang mga mamamayan ng Pilipinas sa anumang kompromiso o kasunduang papasukan.

Upang lalong mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa international community, dapat pangunahan at/o buhayin ng Pilipinas ang panawagan ng pagrereporma sa UN Security Council. Dapat ulit-ulitin ng Pilipinas ang demand na gawing demokratiko ang UN Security Council sa pamamagitan ng pagpapalawak sa membership nito upang dumami ang mga Third World countries na nandoon. Sa United Nations General Assembly, dapat ulit-ulitin ng kinatawan ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagpapalakas sa General Assembly bilang pinakamataas na policy-making at decision-making body ng United Nations habang nananawagan din ng demokratisasyon ng UN Security Council. Sa pamamagitan nito, ang mga bansang gaya ng Brazil at India na gustong magkaroon ng permanenteng pwesto sa Security Council ay tiyak na kakampi sa Pilipinas. Gayundin, tiyak na kakampi sa Pilipinas ang nakararaming bansang Third World na sawang-sawa na sa pangingibabaw ng mga mauunlad na bansa sa Europa at Amerika.

TANONG: ANO PA ANG PWEDENG GAWIN NG GOBYERNO NG PILIPINAS PARA MAKATULONG SA PAGRESOLBA NG PROBLEMA?

SAGOT: Kailangang pabilisin ang pakikipag-peace talks sa mga rebeldeng grupo para magkaroon ng totoong pagkakaisa ang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng peace talks, magkakaroon ng oportunidad ang Pilipinas na magpatupad na ng mga repormang sosyo-ekonomiko na makapagpapalakas sa bansa. Katunayan, gusto ng mga rebeldeng grupo na pag-usapan na ang mga repormang sosyo-ekonomiko. Ang ibang rebeldeng grupo ay nagpahayag na rin ng kahandaan na makipag-alyansa sa gobyerno ng Pilipinas para ipagtanggol ang kalayaan ng bansa.

Dapat tandaan na hangga’t mahirap ang Pilipinas, lagi itong aapi-apihin ng malalakas na bansa. Sa pamamagitan ng peace talks, magkakaroon ng oportunidad ang Pilipinas na makamit ang pagkakaisa tungo sa mga repormang makapagpapaunlad ng bayan.

TANONG: ANO ANG PWEDENG GAWIN NG MGA SIMPLENG PILIPINO PARA MAKATULONG SA PAGRESOLBA NG PROBLEMA?

SAGOT: Itigil ang propagandang kontra-Instik. Huwag murahin o kaya’y lalong pagalitin ang mga Instik. Ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino, kahit inaapi ay palakaibigan pa rin. Kunin ang simpatya ng mga ordinaryong Instik. Tumulong sa paglalantad sa pagiging ganid o greedy ng mga pekeng komunista sa pekeng “Communist Party” of China. Tumulong sa paglalantad sa tunay na kulay ng gobyerno ng Tsina na nang-aapi na nga ng ibang bansa ay inaapi at pinagsasamantalahan din ang sariling mga mamamayan. Tumulong sa pagpapakalat ng balita hinggil sa korapsyon sa loob ng pekeng “Communist Party” of China. Bigyang-diin sa propaganda ang malaking agwat o gap ng mayayaman at mahirap sa Tsina. Mahinahong ipaliwanag sa mga kaibigang Instik ang panig ng Pilipinas. Ipaalala rin sa lahat na noon ay magkakaibigan ang Pilipino at Instik (bago pa dumating ang mga Kastila, nagkakalakalan na ang Pilipinas at Tsina). Bigyang-diin din ang pagpapahalaga ng Pilipinas sa mga pamanang kultural ng Tsina gaya ng pagkain, mga salita atbp.

TANONG: ANO ANG DAPAT GAWIN HABANG HINIHINTAY ANG RESULTA NG REKLAMO NG PILIPINAS SA ITLOS?

SAGOT: Huwag magpadala ng tropa sa Bajo de Masinloc. Ipakita na ayaw ng mga Pilipino sa gera. Dapat umarteng “aping-api” at kaawa-awa ang Pilipinas. Kumbaga, manatiling mahinahon at “isumbong” sa international community ang anumang gawin ng Tsina na nagpapatibay sa pagsakop nito sa Bajo de Masinloc. Paulit-ulit din na ipahayag sa ibang bansa na kapag pinabayaan nilang lumakas nang lumakas ng Tsina at agawin ang Bajo de Masinloc, sa susunod ay mga teritoryo naman nila ang isusunod nito. Paunlarin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa (distribusyon ng lupa sa mga magsasaka), modernisasyon ng agrikultura, makabansang industriyalisasyon (pagbubuo at pagpapatibay ng mga industriyang Pilipino), pagpapahusay ng sistemang pang-edukasyon, pagdaragdag ng badyet sa kalusugan, at iba pang mahahalagang reporma na makatitiyak sa pagkakaroon ng malulusog at matatalinong Pilipino. Kailangan ding palakasin ang tinig ng ordinaryong tao sa gobyerno sa pamamagitan ng pagpapahina at pagwasak sa kapangyarihan ng elite. Masisimulan ito sa pamamagitan ng pagsasabatas sa Anti-Dynasty Bill. Kung walang Anti-Dynasty Bill, walang magbabago sa sitwasyon ng gobyerno, kaya wala ring maipatutupad na reporma at di rin uunlad ang Pilipinas gaya ng nangyari sa nakalipas na 100 taon.

Kapag napaunlad ng Pilipinas ang sarili, awtomatikong igagalang na ito ng buong mundo at matatakot na ang alinmang bansa na sakupin ang alinmang teritoryo nito. Higit sa lahat, pag-aralan ang sosyalismo at makipag-ugnayan sa mga lokal at internasyunal na samahang sosyalista. Alalahanin na ang sosyalismo ay kasalungat ng kapitalismo, at ang kaaway ng Pilipinas sa isyung ito ay isang kapitalistang bansa: ang Tsina. Karugtong ng kapitalismo ang pananakop ng mga teritoryo at/o imposisyon ng impluwensya sa ekonomya, pulitika atbp. dahil ang pagkakamal ng tubo o profit ay nagiging mas madali at epektibo sa pamamagitan ng mga gawaing iyon. Samakatwid, hangga’t may kapitalismo sa daigdig, hangga’t may bansang kapitalista, laging magkakaroon ng bansang nang-aapi at inaapi, bansang nanakop at sinasakop. Hangga’t may kapitalismo at kapitalista, laging may magsasamantala at pagsasamantalahan. Kung gayon, kailangang alisin ang kapitalismo at palitan ito ng sosyalismo upang ganap na malutas ang mga suliranin ng daigdig. Tumulong sa pagpapatibay ng sosyalismo sa buong daigdig sapagkat sa isang sosyalistang daigdig lamang magkakaroon ng tunay na kaunlaran at kapayapaan para sa lahat ng mga mamamayan.

~~~

“Pinagkakaitan ba nila kayo ng pag-asa? Mabuti! Huwag kayong umasa sa kanila, umasa kayo sa inyong sarili at kumilos!…pangalagaan ang sariling pag-iisip ng sambayanan…magsikhay kayo na maging isang bansa! Sa halip na maging utak-alipin, mag-isip kayo nang malaya…at malaon, kakamtin ninyo ang inyong kalayaan!”

– Simoun sa Kabanata 7 ng “El Filibusterismo” ni Jose Rizal

 

Advertisements

4 responses »

  1. Ginoo, salamat po sa artikulong ito. Nalinawan po ako ukol sa isyu ng Bajo de Masinloc. Pero hindi ko po masyadong maintindihan ang konsepto ng sosyalismo, maaari niyo po bangi paliwananag ito para sa akin? Muli, maraming salamat po.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s